0
sản phẩm | VND
China English Việt Nam

sản phẩm NỔI BẬT
Xem nhanh

Dâu

110,000

 
Xem nhanh

Kanger Subtank

1,350,000 1,150,000

 
Xem nhanh

iStick 30W

1,190,000

 
Xem nhanh

MVP 2.0 30W

1,800,000 1,300,000

 
Xem nhanh

iPV4 100W Box Mod

3,000,000 2,400,000

 
Xem nhanh

eVic-VT

2,700,000 2,700,000

 
Xem nhanh

Kayfun V4

1,150,000 880,000

 
Xem nhanh

iStick 50W

1,450,000

 
Xem nhanh

XPRO M80 80W

2,500,000 2,100,000

 
Xem nhanh

SMPL mod

1,080,000 1,080,000

Xem nhanh

Praxis Mod

1,080,000 1,080,000

Xem nhanh

Cloupor Mini

1,199,000 1,199,000

Xem nhanh

Paradigm Vengeance

2,500,000 2,500,000

 
Xem nhanh

Samurai RDA

2,500,000 2,500,000

 
Xem nhanh

IPV V3 150W BOX MOD

3,270,000 3,000,000

 
Xem nhanh

Joye eMode Atomizer

450,000 350,000

 
sản phẩm mới
Xem nhanh

Dâu

110,000

 
Xem nhanh

Kanger Subtank

1,350,000 1,150,000

 
Xem nhanh

iStick 30W

1,190,000

 
Xem nhanh

MVP 2.0 30W

1,800,000 1,300,000

 
Xem nhanh

iPV4 100W Box Mod

3,000,000 2,400,000

 
Xem nhanh

eVic-VT

2,700,000 2,700,000

 
Xem nhanh

Kayfun V4

1,150,000 880,000

 
Xem nhanh

iStick 50W

1,450,000

 
Xem nhanh

XPRO M80 80W

2,500,000 2,100,000

 
Xem nhanh

Paradigm Vengeance

2,500,000 2,500,000

 
Xem nhanh

Samurai RDA

2,500,000 2,500,000

 
Xem nhanh

IPV V3 150W BOX MOD

3,270,000 3,000,000

 
Xem nhanh

Joye eMode Atomizer

450,000 350,000

 

Cách Thức Hoạt Động

Thuốc lá điện tử có hai phần -thân điếu thuốc (kết hợp giửa hộp mực
+ atomiser) và pin. Quyền hạn pin thuoc la dien tu atomiser nóng và chất
nicotine lỏng, sau đó có thể được đẩy ra khi một phần
của hơi nước vô hại, tạo ra một cảm giác hút
thuốc thực tế. Tất cả không có bất kỳ tác hại
của thuốc, tro hay hút thuốc lá.

Phụ Kiện

Cung cấp đầy đủ các phụ kiện thuoc la dien tu, bao gồm cả một pin đầu màu xanh, sạc trong xe và nhiều hơn nữa...

  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo