Viettel IOC

Thành phố thông minh – ‘Sức bật’ mới của địa phương trong kỷ nguyên số

Với xu thế chuyển đổi số, nhiều địa phương tập trung vào thế mạnh phát triển công nghệ trên nền tảng hạ tầng sẵn có, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm để xây dựng thành phố thông minh, tiện ích và đáng sống.

Chuyển lên trên