Tiểu học

Thầy hiệu trưởng làm kênh dạy học trực tuyến cho tiểu học

TTO – Đầu năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch COVID-19, một số trường học phải cho học sinh nghỉ. Thầy Mạnh đã có ý định tổ chức dạy trực tuyến trên hệ thống vio.edu.vn (phát triển từ hệ thống Eteachers.edu.vn) do thầy sáng lập.

Chuyển lên trên